Trendig

Vilka yrken finns inom jordbruk?

Vilka yrken finns inom jordbruk?

Här kan du läsa mer om olika yrken inom naturbruk:

 • Agronom. Djurskötare (lantbruk) Djurvårdare (djurpark) Hovslagare. Hästskötare.
 • Jägmästare. Landskapsarkitekt. Lantbrukare. Maskinförare (lantbruk) Skogsmaskinförare.
 • Skogsmästare. Travtränare. Trädgårdsingenjör. Trädgårdsmästare. Veterinär.

Vad gör man på ett jordbruk?

Jordbruk är människans utnyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk.

Vilka jobbar på Jordbruksverket?

På Jordbruksverket arbetar personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter….Några fler exempel på yrken som finns hos oss:

 • controller.
 • drifttekniker och supporttekniker.
 • verksjurist.
 • projektledare.
 • statistiker.
 • systemutvecklare, systemarkitekt och systemförvaltare.
 • rådgivare.
 • verksamhetsarkitekt och verksamhetsutvecklare.

Vad gör man på Jordbruksverket?

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk. Det innebär att vi har ett samlat ansvar för att följa och bidra till Sveriges utveckling inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Vi gör bland annat analyser och sammanställer statistik inom områdena.

Hur många jobbar inom lantbruk?

Sysselsättning i jordbruket. Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick år 2020 till 166 300 personer, vilket är 5 100 personer färre än vad som uppmättes 2016 då jordbruket sysselsatte 171 400 personer. Minskningen sedan 2016 års undersökning motsvarar knappt 3 %.

Vad är ett lantbruksföretag?

Att vara lantbrukare kan innebär en mängd olika saker. Det kan exempelvis innebära att man har kossor vilka man mjölkar för att sedan sälja mjölken. I dessa fall har man ofta också mark varpå kossorna betar för att få mat i sig.

Hur många jobbar inom jordbruk idag?

År 2016 var antalet sysselsatta inom jordbruket 171 400, varav 42 procent var kvinnor. Sedan 2007 har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med närmare tre procent. Andelen ensamföretagare av de sysselsatta är 87 procent (148 000).

Share this post