Allmänning

Ar E85 skattebefriat?

Är E85 skattebefriat?

Prischocken på macken uteblir. Skattebefrielsen för biobränslen blir kvar – men bara med ett år i taget.

Varför är HVO dyrare?

Kör man på det förnyelsebara bränslet HVO blir det riktigt dyrt. Där steg nämligen priset med över 4 kronor, ett pris på över 24 kronor litern. Den kanske viktigaste orsaken till prisstegringen är den så kallade reduktionsplikten. Den gör nog att vi kan förvänta oss högre priser, länge.

Hur mycket skatt på HVO?

E85 och HVO100 beläggs med skatt och höjs med 8,50 kronor och 6 kronor per liter. Samtidigt kan bränslena räknas in i reduktionsplikten, vilket kan påverka priset på vanlig diesel och bensin.

Varför höjs E85 priset?

Etanol innehåller mindre mängd energi per liter än bensin. När du kör på E85 ökar därför förbrukningen med drygt 30 procent jämfört med när du kör på bensin. Å andra sidan är literpriset på E85 lägre. I slutändan blir det ibland billigare, ibland dyrare att köra på E85.

Hur mycket kostar en liter E85?

Bränslekalkylator – etanol jämfört med bensin Just nu kostar E85 15,49 kr/liter* och bensin (BF95) 17,74 kr/liter*. För genomsnittsbilen sparar man i nuläget 1,55 kr/mil genom att köra på bensin med hänsyn taget till att bilen drar ca 27% mer etanol än bensin.

Hur beskattas HVO100?

Därför föreslår de att etanol/bensin-bränslet E85 får samma skatt som bensin (6,74 kr/l) och att dieselbränslena ED95, FAME och HVO100 beläggs med dieselskatt (4,74 kr/l) den 1 januari 2023. Med dagens bränslepriser innebär detta att E85 kommer att kosta omkring 23 kronor litern och HVO hamnar på närmare 30 kr/liter.

Är HVO skattebefriat?

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för flytande höginblandade biodrivmedel. Det innebär att bränslen som ED95, E85, HVO100 och biodiesel B100 kommer att vara fortsatt skattebefriade i Sverige också under 2022.

Share this post