Ny

Hur forhandlas hyror?

Hur förhandlas hyror?

Saknas en förhandlingsordning kan man förhandla direkt med hyresgäs- ten. Finns det en förhandlings- ordning (en överenskommelse som säger att man ska förhandla med HGF) måste förhandlingen också ske med HGF. I annat fall kan man förhandla direkt med hyresgästen. När fastigheten är ny behö- ver den första hyran sättas.

Vad menas med en Förhandlingsklausul?

En förhandlingsklausul innebär att hyresvärden måste förhandla en kommande hyreshöjning med Hyresgästföreningen innan hyresjusteringen genomförs. Utan förhandlingsklausul är det upp till hyresgästen själv att förhandla.

Vad omfattar Förhandlingsskyldigheten enligt HFL?

16 § Förhandlingsskyldig part skall själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssammanträde och lägga fram motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Förhandling skall bedrivas skyndsamt. Om part begär det, skall föras protokoll som justeras av båda parter.

Vad är Hyressättningsavgift?

Hyressättningsavgift, eller förhandlingsersättning, är en avgift som Hyresgästföreningen tar ut för att förhandla hyror. Avgiften finansierar Hyresgästföreningens förhandlingsverksamhet. Föreningen förhandlar hyran för cirka 1,8 miljoner hyresrätter i hela Sverige.

Vid ombyggnation måste hyran alltid förhandlas. Saknas en förhandlingsordning kan man förhandla direkt med hyresgäs- ten. Finns det en förhandlings- ordning (en överenskommelse som säger att man ska förhandla med HGF) måste förhandlingen också ske med HGF. I annat fall kan man förhandla direkt med hyresgästen.

Hur kan en hyresgästförening hjälpa en hyresgäst?

Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Som medlem får du stöd och råd av våra experter. Det kan gälla allt från hyreskontrakt som blivit uppsagda och problem när hyresrätter ska renoveras, till frågor om trasiga gungställningar, läckande kranar och kalla lägenheter.

Share this post