Allmänning

Hur fordelas aktier vid overteckning?

Hur fördelas aktier vid överteckning?

Det är dock inte så vanligt att det sker någon dylik fördelning i praktiken. Möjligheten brukar dock vara beskriven i prospekten. Corpfirman har ofta rätt att fördela max 10 % av aktierna till sina egna kunder. Vid kraftig överteckning är det dock vanligt att corpfirmorna är försiktiga med att utnyttja denna möjlighet.

Hur tilldelas aktier vid överteckning?

Men när ett erbjudande blir kraftigt övertecknat finns det inte alltid aktier så det räcker till alla som har anmält sig. Det är då rådgivarna tillsammans med bolaget som beslutar om hur tilldelningen ska fördelas. Det kan då bli fråga om lottning.

Vad innebär övertecknad aktie?

Ofta kan man läsa i rubrikerna att en börsnotering har blivit övertecknad. Det betyder precis vad som sägs, alltså att investerare har anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt i samband med erbjudandet om börsnotering.

Varför får man inte tilldelning?

I de fall intresset är större än antalet tillgängliga aktier kommer såväl privata som professionella investerare att få en mindre tilldelning än det önskade antalet. I de fall intresset är mycket stort finns risk att tilldelningen helt uteblir och investeraren kan då bli helt bli utan aktier.

Hur sker tilldelning av aktier?

Om du får tilldelning, det vill säga får alla eller en del av de aktier du begärt, kommer du att få en avräkningsnota hemskickad som du behöver betala. På anmälningssedeln kan du dock bara anmäla ett Aktie- och fondkonto/VP-konto/depå.

Hur funkar tilldelning IPO?

Vid tilldelningsbesked kommer Nordnet att dra motsvarande belopp från ditt konto. Inget courtage betalas för teckning vid en IPO hos Nordnet. Om du inte får tilldelning så kommer posten med ”ansökan/OTA” att rensas ut och inte ersättas med några aktier. Inga pengar dras heller från kontot.

Hur fungerar tilldelning av aktier?

Vad kan man göra med aktiekapitalet?

Aktiekapital kan användas till att köpa tillgångar som finns kvar i företaget. Det gäller dock att om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat kan aktieägarna bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder och därmed behöva likvidera bolaget.

Hur funkar rätter aktier?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolag när företaget genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

När får man veta om tilldelning?

När man får veta om man fått tilldelning i en börsintroduktion eller inte är olika från gång till gång. Vanligast är att man får svar på eller kring första handelsdagen för det aktuella bolaget (detta datum brukar framgå i villkoren).

Vem får tilldelning?

Det är företaget som ska börsnoteras i samråd med sin rådgivare som beslutar hur stor tilldelningen blir till alla de som ansökt om aktier. Företaget har oftast krav på ett visst antal delägare för att få handlas via en börs eller marknadsplats och försöker ofta ge så många som möjligt tilldelning.

Hur får man tilldelning på IPO?

Om det är ett mycket stort intresse brukar man ofta försöka dela ut jämnt antal aktier bland alla retailkunder, vanligt är att alla får den minsta posten som gick att teckna. Men när ett erbjudande blir kraftigt övertecknat finns det inte alltid aktier så det räcker till alla som har anmält sig.

Vad händer om en aktie är övertecknad?

Share this post