Allmänning

Hur manga blir friska fran prostatacancer?

Hur många blir friska från prostatacancer?

Det finns i nuläget inte ett nationellt screeningprogram för prostatacancer i Sverige (9). Dödligheten i prostatacancer har minskat under de senaste 15–20 åren (4, 7, 9), främst i bland män yngre än 75 år (7). År 2016 var tioårsöverlevnaden för prostatacancer nära 90 procent (8).

Vad är symtomen på prostatacancer?

Om symtomen beror på cancer brukar de utvecklas snabbare, ofta under ett år eller två. Det kan också komma blod i urinen; detta är ett symtom vars orsak alltid ska utredas. Smärtor i ryggen eller höfterna Ibland ger prostatacancer symtom först när den spridit sig utanför prostatakörteln.

Vad är PSA-värde för prostatacancer?

De flesta män med prostatacancer och ett PSA-värde under 20 mikrogram per liter har inte någon spridning. Faktum är att PSA-värden upp till 10 mikrogram per liter oftare beror på en kraftig godartad prostataförstoring än på cancer. De flesta män med ett PSA-värde över 100 mikrogram per liter har en spridd prostatacancer.

Hur gör man en operation för prostatacancer?

En operation för prostatacancer görs vanligen med robotassisterad titthålsteknik , då man för in instrumenten via sex små snitt på buken. Operationen kan också, med lika gott slutresultat, utföras ”öppet”, genom ett snitt nedanför naveln. Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall.

Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?

För att kunna avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behövs vävnadsprovtagning, biopsi, för mikroskopisk analys. Biopsin tas i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen. Läkaren för in en nål genom ultraljudsstaven och tar ut en mycket smal vävnadscylinder.

Kan man bli frisk från prostatacancer?

Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto större är chansen att man blir bra. Annons: Man kan bli frisk från prostatacancer, men även om man inte blir det kan man ofta leva ett bra liv i många år.

Share this post