Allmänning

Kan PSA-vardet minska?

Kan PSA-värdet minska?

Om PSA-värdet är normalt kan oro för att drabbas av cancer minska. En allvarlig prostatacancer kan upptäckas i ett tidigt skede, innan den har spridit sig. Då är chansen större att bli botad. Om du lämnar PSA-prov regelbundet minskar risken att drabbas av spridd prostatacancer och att dö av prostatacancer.

Behandling med 5-alfareduktashämmare (Finasterid, Proscar, Avodart) sänker PSA vid godartad prostataförstoring. Inom ett år ska PSA-värdet halveras. För patienter utan känd prostatacancer som tar 5-alfareduktashämmare ska därför de åldersspecifika gränsvärdena för PSA halveras.

Hur lång tid tar ett PSA test?

PSA test är ett blodprov som kan utföras hemma. Hela processen tar normalt inte mer än 15 minuter. Prostata test som görs hemifrån har inte hundraprocentig noggrannhet men ger indikationer om något står fel till i prostatan. Om ditt test visar normala värden och du trots det är orolig bör du ändå kontakta en läkare.

Har man ett riktigt lågt PSA-värde?

Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har en allvarlig prostatacancer, utan också mycket osannolikt att han utvecklar en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Vad är PSA-värdet för prostatacancer?

Efter en operation eller strålbehandling för prostatacancer följs mannen upp med regelbundna PSA-prov. PSA-värdet visar hur effektiv behandlingen varit. PSA ger även information om hur effektiv bromsande behandling är. Om du är fundersam över betydelsen av ditt PSA-värde, ska du inte dra dig för att fråga din läkare.

Vad är PSA-prov för någonting?

Vad är PSA-prov för någonting? 1 PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket. 2 PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen. 3 PSA är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.

Kan PSA-värde sjunka?

Omkring en fjärdedel av patienterna får under de första 1–2 åren tillfälligt stigande PSA utan återfall (”PSA bounce”), oftast bara några få µg/l men upp till omkring 10 µg/l har rapporterats. Efter 6–12 månader sjunker PSA-värdet åter till en låg nivå.

Share this post