Populära

Hur lange kan man ha korttidsarbete?

Hur länge kan man ha korttidsarbete?

Om korttidsarbete Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden. En arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren.

Hur länge kan man söka Permitteringsstöd?

Korttidspermitteringsreglerna införs från och med den 16 mars 2020 och gäller året ut. Permitteringsstödet finns tillgängligt för ansökan den 7 april 2020 och kan beviljas för sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader. Tillväxtverket är handläggande myndighet.

Kan man söka Korttidspermittering retroaktivt?

Du som sökte stöd under mars eller april kunde till exempel inte söka stöd för juni i ansökan men kan nu lägga till den perioden i avstämningen. Observera att du söker och stämmer av perioden vid samma tillfälle. Du kan söka retroaktivt men inte tidigare än ditt startdatum.

Hur mycket får man av Tillväxtverket?

Så mycket kan du få i stöd Permitteringsnivåerna är fortsatt 20, 40 eller 60 procent. Under januari–september kan du också söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden.

När upphör Permitteringsstödet?

För att använda korttidsarbete måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Från och med den 1 oktober 2021 gäller det ordinarie systemet för stöd vid korttidsarbete. Det tillfälligt förstärkta stödet för korttidsarbete upphörde att gälla den 30 september 2021.

Kan man ansöka om Korttidspermittering i efterhand?

Den 7 april 2020 godkändes det nya programmet för korttidspermittering som en följd av coronakrisen. Stödet kan dock ges ut dessförinnan, från och med 16 mars 2020. Med det sagt är det alltså möjligt att ansöka om stöd retroaktivt.

Kan man söka Korttidspermittering 2022?

Förslaget innebär att företag som fått stöd under pandemin från den 1 april 2022 kan ansöka om det ordinarie stödet vid korttidsarbete, även om företaget befinner sig inom den karenstid som normalt sett gäller.

Vilken myndighet ansvarar från och med den 1 april 2022 för hantering av Korttidsstödet?

Tillväxtverket förtydligar vilka arbetstagare som varit frånvarande i jämförelsemånaden som kan omfattas av korttidsstöd. Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda.

Vem betalar ut Permitteringslön?

Om du blir sjuk ska arbetsgivaren betala 80 % av din reducerade permitteringslön i sjuklön. Om du är sjuk mer än 14 dagar ska du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan och de utgår ifrån din vanliga sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Share this post