Allmänning

Vad galler vid privat uthyrning?

Vad gäller vid privat uthyrning?

Reglerna i korthet

  • Du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor på ett år.
  • Du ska betala skatt om du får ett överskott när du minskar din hyresintäkt med schablonavdrag och övriga avdrag.
  • Du får inte göra något avdrag i inkomstdeklarationen om uthyrningen leder till ett underskott.

Hur funkar rivningskontrakt?

Rivningskontrakt fungerar ungefär som ett förstahandskontrakt, förutom att hyresgästen som sagt inte har besittningsskydd på hyresrätten. Rivningskontrakt gäller från tillträdesdagen och fram till dess att fastigheten eller byggnaden rivs eller helt byggs om och renoveras.

Hur mycket får man tjäna på uthyrning utan skatt?

Du behöver bara betala skatt på hyresintäkter som är högre än 40 000 kronor. När du räknar ut om du ska betala skatt på uthyrningen får du göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kronor från hyresintäkten, alltså vad din hyresgäst betalar för att hyra din bostad.

Hur mycket kan man hyra ut skattefritt?

Reglerna i korthet. Du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor på ett år. Du ska betala skatt om du får ett överskott när du minskar din hyresintäkt med schablonavdrag och övriga avdrag. Du får inte göra något avdrag i inkomstdeklarationen om uthyrningen leder till ett underskott.

Vad krävs för att få en hyresgäst vräkt?

För att en vräkning av en hyresgäst ska kunna ske måste du som hyresgäst ha:

  • Betalat hyran för sent flera gånger, eller inte alls betalat den.
  • Betett dig på ett störande, hotfullt eller opassande sätt.
  • Stört grannarna och deras bostadsmiljö ett flertal gånger.
  • Om bostaden används för olaglig verksamhet.

Share this post