Blogga

Ar uppehallstillstand legitimation?

Är uppehållstillstånd legitimation?

Du som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort som är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige. Kortet har ett datachip som innehåller dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska alltid ha ditt uppehållstillståndskort med dig vid kontakter med till exempel myndigheter och sjukvården.

Vad är ett uppehållstillstånd?

Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att man har rätt att leva och bo här. Uppehållstillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat.

Vad räknas som ID kort?

Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet:

  • id-kort utfärdat av Skatteverket.
  • svenskt pass med vinröd pärm.
  • svenskt nationellt id-kort.
  • svenskt körkort.
  • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet.

Varför förlänga uppehållstillstånd i Sverige?

Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Det gäller både dig som hittills har haft uppehållstillstånd i Sverige därför att du har skyddsskäl, och dig som hittills har haft uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige.

Kan du ansöka om uppehållstillstånd på webben?

Ansök på webben. För att kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben behöver du en personlig kod. Du får koden i ett brev som du får från Migrationsverket två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Migrationsverket skickar koden till din folkbokföringsadress.

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Vad innehåller uppehållstillståndskortet?

Uppgifter som kortet inne­håller. Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd du har fått och hur länge ditt kort gäller. Dina individuppgifter finns också med på kortet.

Share this post