Allmänning

Vem tilldelar god man?

Vem tilldelar god man?

Det är tingsrättens förordnande som reglerar godmanskapets omfattning. Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination eller bara en del. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre.

Vad är en förvaltares uppgift?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Vad är en förvaltare bostadsrättsförening?

Det är oftast förvaltaren som sköter kontakten med hyresgästerna och de boende och som fungerar som ett stöd för föreningen. Det blir alltså en hel del administration. Med det sagt, behöver förvaltaren ha fullständig kontroll och redovisa rätt siffror gällande bostadsrättsföreningens ekonomi.

Vem ansvarar för gode män?

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur förvaltare och gode män sköter förvaltningen av sina uppdrag. Överförmyndaren lämnar också tillstånd till vissa rättshandlingar enligt gällande bestämmelser, framför allt i föräldrabalken.

Kan god man skriva under deklaration?

Som god man har du rätt att skriva under deklarationen för din huvudmans räkning. Det kan vara bra att bifoga registerutdraget om det inte sedan tidigare finns inskickat till skatteverket. Något ansökan om deklarationsombud behövs inte.

När ska man skriva under deklarationen?

15 mars är tidigaste datumet att godkänna och skicka in din deklaration. 30 mars är sista dagen att godkänna din deklaration i Skatteverkets app eller e-tjänst för tidig utbetalning. För att du ska få skatteåterbäringen i april kan du inte göra ändringar i deklarationen.

Share this post