Rekommendationer

Vad ar kliniskt basar?

Vad är kliniskt basår?

Kliniskt basår ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning. Syftet är att du som nyanställd sjuksköterska hos oss ska få tillfälle att: få en smidig övergång från utbildning till arbete genom att stärka dina färdigheter.

Vad är klinisk handledning?

Det är mötet med patienten/klienten och handleda- ren som skapar de goda förutsättningarna för studenternas kunskapsväxt och den begynnande identiteten med kommande yrkesroll. Den kliniskt/tilläm- pade undervisningen är komplex och låter sig inte förstås i en handvändning.

Hur blir man klinisk apotekare?

Vid Uppsala universitet finns en magisterutbildning inom klinisk farmaci. Denna innebär ett års studier och kursen kan läsas av dem som har apotekar- eller farmacie magisterexamen. Denna utbildning kan vara relevant om du vill jobba som klinisk apotekare på sjukhus.

Kan man jobba som optiker utomlands?

Inom optikerprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att optikerprogrammet har ingått avtal om studentutbyte med ett antal universitet runt om i världen, dit du som optikerstudent kan åka om du blir antagen.

Hur blir man klinisk farmakolog?

Många farmakologer är i grunden läkare eller apotekare. Om man har grundutbildning från läkarprogrammet, kan man sedan välja klinisk specialitet, dvs bli Specialistläkare mot farmakologi. Rekommenderat gymnasieprogram är i första hand Naturvetenskapsprogrammet.

Vad gör en klinisk farmakolog?

Kliniska farmakologer utreder patientrelaterade läkemedelsproblem, medverkar som experter i läkemedelskommittéer, sammanställer och värderar dokumentation av läkemedel, ger utbildning om läkemedel och förmedlar producentobunden läkemedelsinformation till läkemedelsförskrivare.

Var kan man jobba som optiker?

De flesta optiker arbetar på någon av de optikkedjor som finns runt om i landet, men fler har på senare tid börjat jobba på ögonkliniker av olika slag inom landsting eller privat sektor. Optikerutbildningen är treårig och leder fram till kandidatexamen, vilket ger legitimation och kontaktlinsbehörighet.

Kan man läsa vidare från receptarie till apotekare?

Det finns möjligheter att läsa vidare efter receptarieexamen, till exempel mot magister- och masterexamen med olika inriktningar. Umeå universitet har ett masterprogram där det finns möjlighet för receptarier med 180 poängs utbildning att läsa vidare till apotekare.

Share this post