Allmänning

Vilka tobaksprodukter ingar i lagen om rokfria miljoer?

Vilka tobaksprodukter ingår i lagen om rökfria miljöer?

Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t….Med tobak avses:

  • cigaretter.
  • rulltobak.
  • tobak för vattenpipa.
  • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak.
  • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Vad säger lagen om Rökning?

Lagens syfte och innehåll 2 § Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

När kom lagen om åldersgräns på tobak?

Åldersgränsen vid tobaksköp infördes redan 1997. Även om undersökningar visar att många barn och ungdomar upplever att det blivit svårare att komma över tobaksvaror sedan åldersgränsen infördes, vet man att många minderåriga som röker ändå ofta kan köpa tobak. För att få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år.

När blev det 18-årsgräns på tobak?

Den 1 januari 1997 infördes en åldersgräns vid försäljning av tobak. Syftet med åldersgränsen är att försvåra tillgängligheten till cigaretter och snus för unga människor. Avsikten är att lagen på sikt ska bidra till att minska tobaksbruk bland ungdomar.

När blev det 18 åldersgräns på spel?

Först under 2006 accepterade Svenska spel en generell 18-årsgräns på alla sina spel om pengar, undantaget lotter. Enligt lag blev det längre inte tillåtet att placera spel, hämta ut vinster, eller köpa spel till minderåriga.

Hur man odlar tobak?

Utomhus planteras tobaken i ett skyddat men soligt läge. Till en början behöver växten några timmars sol och några timmars skydd för att vänja sig med klimatet. Plantorna behöver i det här skedet också vattning, gödning, blomställningar och rensning av tjuvplock.

Share this post