Frågor

Vad hander om man kor ner en vagskylt?

Vad händer om man kör ner en vägskylt?

Om du har kört på och skadat en trafikanordning ska du i första hand återställa anordningen. Om det inte går att återställa ska du märka ut platsen och anmäla det till polisen. Läs mer om åtgärder vid trafikolycka.

Vad ska du göra om du råkar köra på en trafiksignal eller ett vägmärke så att det rubbas och skadas?

Om du av någon anledning råkar köra på en trafikanordning så som ett vägmärke, skylt eller trafiksignal så att det skadas ska du i första hand försöka rätta till och återställa det. Om det inte är möjligt så ska du anmäla det till polisen.

Vad händer om man kör på en stolpe?

Den skadelidande eller polis skall underrättas utan dröjsmål eller i anslutning till olyckan. Detta betyder i ditt fall att som bilförare är du skyldig att anmäla för polisen att du har kört på en stolpe och detta skall göras så snart som möjligt efter händelsen.

Får vem som helst sätta upp förbudsskyltar?

Markägare får sätta upp skyltar med förbud mot fordonstrafik på enskild väg. Det är också tillåtet att varna för fara. Ett exempel är ”Varning för brant” eller ”Se upp för tjuren”. Enligt allemansrätten får människor vistas till fots, på cykel eller ridandes.

Vad ska du i första hand göra om du råkar skada ett vägmärke så att övriga trafikanter inte ser det?

Vad är en Trafikanordning?

Trafikanordningar är sådana anordningar som väghållaren tillför gatumiljön för att styra och reglera trafikanterna.

Om du kör på eller råkar rubba eller ändra ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller någon annan trafikanordning så ska du omedelbart försöka återställa det i tillfredsställande skick. Om det inte går så ska du kontakta polisen eller den som har satt upp och underhåller anordningen.

Hur mycket kostar registreringsskylt?

Rätten för personlig skylt kostar 6 200 kronor och gäller i tio år. En främre och en bakre skylt ingår i priset. När det har gått tio år får du en förfrågan om du vill förlänga rätten. Observera att om du inte betalar inom tre veckor, tas din ansökan automatiskt tillbaka och den beteckning som du valt blir ledig.

Share this post