Blogga

Far man kora bil utan lysen?

Får man köra bil utan lysen?

I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. Med annat ljus menas ljus från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Vilka risker finns det vid mörkerkörning?

De största riskerna med mörkerkörning är att:

  • Fotgängare och cyklister knappt syns intill vägen och på övergångsställen.
  • Vilda djur är nästintill omöjliga att upptäcka innan de springer över vägen.
  • Din siktsträcka är väldigt kort vid tillfällig körning med halvljus.
  • Det är svårt att undvika bländning.

Får man köra med en trasig lampa?

Köra med trasiga lysen kan stå dig dyrt. Att använda lysena på bilen fel kan vara livsfarligt. Du kan också riskera att få böter på upp till 1600 kr. När du kör bil måste du ha fungerande lysen för halvljus och helljus.

Vart ska man titta om man blir bländad?

Undvik att titta in i mötande fordons strålkastare eller annan stark belysning. Som nybörjare är det lätt att blicken dras mot ljuset, då kan du bli bländad. Försök istället att se långt fram och håll din blick till höger på vägen vid möte i mörker.

Måste halvljus alltid vara på?

SVAR: I Sverige gäller fortfarande ”halvljuslagen” som infördes den 1 oktober 1977 och har sen dess bidragit till ökad trafiksäkerhet. Föreskriven belysning ska alltid vara tänd vid färd på väg. Halvljuset får ersättas av varsellyktor eller dimstrålkastare i dagsljus med god sikt.

När blev det lag på halvljus?

Den så kallade ”halvljuslagen” infördes i Sverige 1977. Den innebar att både bilens halvljus och bakljus ska vara tända under färd, även när det är ljust ute. Halvljuset fick ersättas av varsellyktor eller dimljus i dagsljus med god sikt.

Hur påverkas seendet under mörkerkörning?

Olycksrisken är ca 2-3 gånger högre vid mörker än i dagsljus. En stor andel av singelolyckorna som inträffar på kvällen sker med förare som somnat bakom ratten. Du får inte blända något annat fordon. Om du närmar dig en gående längs vägen behöver du dock inte blända av.

Vad bör man kontrollera inför mörkerkörning?

Fyra klockrena tips vid mörkerkörning

  • Använd helljus så mycket som möjligt. De två starka strålkastarna som kallas helljus lyser upp vägen cirka 150 meter fram, men egentligen når de mycket längre.
  • Sköt om bilen. En annan viktig sak är, som alltid, att hålla bilen i gott skick.
  • Se upp för fotgängare.
  • Fokus på vägen!

Får man köra med parkeringsljus och halvljus?

Den ljuskombination som du får använda när du kör är halvljus och parkeringsljus. Det är inte tillåtet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus. Den enda ljuskombination som du får använda när bilen är i rörelse och har halvljus på är parkeringsljus.

Vad händer när man blir bländad?

Bländning är svårighet att se vid starkt ljus, endera direkt eller reflekterat ljus. Bländning orsakas av en hög luminans hos den bländande ljuskällan – som endera kan vara naturlig eller artificiell – relativt det objekt som ögat försöker titta på.

Share this post