Blogga

Hur ser du pa omvarlden?

Hur ser du på omvärlden?

Hur vi uppfattar världen beror till stor del på vilka referenser vi har. Oftast har vi en mängd olika bilder som vi kan koppla samman så att de ger oss sammanhang. Vi möts dagligen av situationer som kan påverkar vår syn på världen i olika riktningar.

Kan avdrag för representation i inkomstslaget näringsverksamhet medges i något av följande fall?

Enligt 16 kap. 2 § IL får utgifter för representation och liknande ändamål dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård.

Var kommer ordet vetenskap från?

Ordet vetenskap stammar från lågtyskans wetenskap, som initialt betydde kännedom, kunskap, men på 1700-talet fick sin moderna betydelse. Det engelska ordet science, samt många andra språks ord för ”vetenskap”, kommer från latinets scientia, ett substantiv format ur verbet scire, ”att veta”.

Vad är Skatteverkets regler för representation?

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation. Hur mycket får representation dras av med? För enklare förtäring så får avdrag göras på högst 60 kronor per tillfälle och person.

Vad är intern representation?

Intern representation. Intern representation är när du bjuder företagets anställda. Det kan vara att du ordnar personalfester, konferens eller kick-off. Personalfester får ordnas max två gånger per år för att vara avdragsgilla. En konferens ska ha ett program som omfattar minst 6 timmar per dag för att vara avdragsgill.

Vad är representation på engelska?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation.

Share this post