Frågor

Vem bryr sig Barnombudsmannen?

Vem bryr sig Barnombudsmannen?

Om rapporten Syftet med placeringen är att ge barnet en chans till ett bra liv och ett barn som omhändertas ska därför aldrig få det sämre. Trots det visar vår rapport att barn som bor på särskilda ungdomshem har en alarmerande dålig hälsa och att många placerade barn inte får den skolgång de har rätt till.

Vad vet du om heder och hederskulturer?

Heder handlar om kultur Det betyder att det är pappan, mannen eller andra män som bestämmer. Även kvinnor kan göra så att en hederskultur finns kvar. Hederskultur är kulturella föreställningar som utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, tankar och känslor.

När samhället är förälder bok?

Med boken När samhället är förälder vill författarna erbjuda en lättillgänglig bok om hur man kan addera pedagogik i arbetet för att skapa en bättre miljö både för personal, barn och ungdomar. Boken riktar sig till personal inom SiS, HVB, socialtjänst samt familjehemsföräldrar.

När samhället?

I När samhället träder in analyseras den sociala barnavården på flera nivåer och utifrån olika perspektiv. Boken behandlar den sociala barnavårdens organisering, professionellas insatser, olika vårdformer samt berörda barns, ungas och familjers livssituation och perspektiv.

Vem bryr sig när samhället blir förälder barns röster om att växa upp i den sociala barnavården?

Kraven på samhället borde vara högre, inte lägre, när barn omhändertagits. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de barn som medverkat i arbetet med rapporten och som delat med sig av sina erfarenheter, tankar och råd. Om den sociala barnavården ska fungera bra så måste vi involvera barnen, lyssna på barnen!

När samhället blir förälder?

I boken presenteras praktiska pedagogiska metoder som kan användas av exempelvis personal vid SiS-hem och HVB-hem samt av familjehemsföräldrar. När samhället är förälder innehåller också beskrivningar av diagnoser och tillstånd som är vanliga hos ungdomarna, såsom autism, adhd och trauma.

Share this post