Blogga

Vad menas med plan?

Vad menas med plan?

Ordet plan är en synonym till platt och ritning och kan bland annat beskrivas som ”jämn och slät”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Plan används i uttrycket ”smider planer” som betyder ”tänker ut planer, planerar”.

Vad innehåller en plan?

I planen uttrycks mål och riktlinjer för arbetet, hur dessa ska uppnås, vem som gör vad samt hur arbetet ska följas upp. Dessutom kan planen ge stöd genom olika exempel på metoder och material att använda sig av. Planens utformning kan se olika ut och bör utgå ifrån de behov som lyfts i en inledande kartläggning.

Vad menas med plan B?

Att ha en plan B när man ska försöka sig på någonting svårt och riskabelt ses av många som en självklarhet. Vare sig det handlar om att starta ett eget företag eller testa en ny karriärväg, eller någonting ännu mer äventyrligt, så tänker nog de flesta någon gång tanken: ”Vad ska jag göra om det här går käpprätt?”

Vad betyder plan yta?

Betydelse: Ett i det hufvudsakliga utarbetadt förslag till något större företag eller till ett litterärt arbete. Betydelse: Jemn yta, jemn och slät plats.

Vad säger plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.

Vad regleras i plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen reglerar både vad en detaljplan måste innehålla och vad den får innehålla. Vissa regleringar, som markanvändning och genomförandetid, måste finnas med. Andra, som bestämmelser om utformning och placering av byggnader samt markens höjdläge, får regleras när det behövs.

Hur har flygplanen utvecklats?

Den första som lyckades flyga var Tysken Otto Lilienthal år 1891. Planet var ett glidflygplan som saknade motor. 1903 flög bröderna Orville och Willbur Wright för första gången med ett motordrivet flygplan. Turen tog 12 sekunder.

Hur har flygplanen utvecklats fram till idag?

Flygets utseende har utvecklat mycket genom åren. Om man jämför de första flygen med de vi har idag var de första väldigt fyrkantigt utformade medan nu är de mer strömlinjeformade, för att få så lite luftmotstånd som möjligt. Det senaste inom flygets utveckling är att utveckla stealth flygplan som inte syns på radar.

Share this post