Frågor

Finns lonediskriminering i Sverige?

Finns lönediskriminering i Sverige?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende.

Hur räknas Lönepotten ut?

Löneutrymmet eller potten som ska fördelas beräknas som 2 % av den totala lönesumman: 3 186 kronor. Summan av det totala påslaget ska sen fördelas individuellt på Unionens medlemmar.

När har man rätt till Ansvarstillägg?

Ansvarstillägg ska räknas upp. Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2022 höjas med minst 2,1 procent. Samma höjning ska göras av lokalt överenskomna lönetillägg för anställda inom lager och e-handel.

Vilka regler gäller vid Provjobb?

Provanställning med lön Däremot finns en anställningsform som heter provanställning, där arbetsgivaren kan provanställa en person i högst sex månader. Är du provanställd ska du självklart ha betalt. Dessutom ska du och arbetsgivaren upprätta ett skriftligt anställningsbevis där det bland annat ska stå vad du har i lön.

Vad innebär strukturella löneskillnader?

Det handlar inte om utbildning eller kompetens, det handlar inte om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. I sektorer, yrken och branscher där de flesta är kvinnor tjänar alla, inklusive männen, lägre. Det kallas strukturella löneskillnader.

Kan man få 0 kr i löneökning?

Parterna i kollektivavtalet ska följa avtalet, vilket kan innebära att någon arbetstagare inte får en löneökning. Enligt studieledighetslagen är en arbetstagare som varit studieledig garanterad samma, eller likvärdig ställning, i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om hen inte varit ledig.

Kan man få 0 kr i löneökning kommunal?

Alltså kan 0,3 procentenheter komma att räknas bort från den totala lönesumman man förhandlat fram lokalt. Det betyder alltså att löneökningarna kan bli lägre på grund av arbetstidsförkortningen för nattarbetare. Men lokalt har Kommunal också förhandlat bort den här avräkningen.

Vad innebär Ansvarstillägg?

Ansvarstillägg ska räknas upp Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2022 höjas med minst 2,1 procent. Samma höjning ska göras av lokalt överenskomna lönetillägg för anställda inom lager och e-handel.

När kan man få lönetillägg?

Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön och eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra lönetillägg ( semestertillägg ). Tillsammans kallas det semesterlön. Rätten till semesterlön finns både i semesterlagen och i kollektivavtal.

Får man pengar om man provjobbar?

Du har alltid rätt till lön för den tiden du jobbar, även om det är ett provjobb. En provanställning är vanligt bland många arbetsgivare, det är dock inte en anställning som regleras genom lag. Om du och arbetsgivaren kommer överens om att du ska provjobba så ingår ni ett avtal med varandra.

Share this post