Frågor

Vad ar overskottsgrad?

Vad är överskottsgrad?

Överskottsgrad, % Driftöverskott i procent av redovisade hyresintäkter. Används för att belysa hur stor del av John Mattsons intäkter som återstår efter fastighetskostnader.

Hur ska fastighetsägaren lämna en fastighetsdeklaration?

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Det ska göras, utan att man blivit förelagd om det, för det år då det är allmän fastighetstaxering eller förenklad fastighetstaxering.

Vad är den statliga fastighetsskatten för hyreshus?

Den statliga fastighetsskatten är 0,4 procent av taxeringsvärdet för: obebyggd tomtmark för hyreshus, oavsett om byggrätten för tomten avser bostäder eller lokaler bostäder som är taxerade som under uppförande och tillhörande tomtmark

Hur hittar du fastighetsbeteckningen i din tomt?

Du hittar beteckningen i dina huspapper och/eller i lånehandlingar. Hittar du den inte där så kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd. De kan upplysa dig om vilken fastighetsbeteckning som din tomt har.

Vad är fastighetsavgiften för 2019?

Fastighetsavgiften är 0,375 procent av fastighetens taxeringsvärde för 2019, men aldrig mer än 4 024 kronor (takbeloppet) per bostadsbyggnad. Inkomståret 2018 (deklarationen 2019) För småhus och ägarlägenheter med värdeår 2008–2011 ska du betala halv fastighetsavgift:

Överskottsgrad, % intjäningsförmågan från förvaltningsverksamheten och motsvarar hur stor del av hyresintäkterna som återstår efter avdrag för fastighetskostnaderna.

Vad gör man på en rondering?

Fastighetsskötare jobbar mycket med förebyggande arbete. Ett vanligt upplägg är att jag gör en rondering av föreningens fastigheter och alla utrymmen en gång i veckan och åtgärdar sådant som upptäcks då som till exempel att byta lampor, avisera i trapphusen och byta namnskyltar vid överlåtelser.

Vad gör man när man Ronderar?

Ronderande bevakning Under ronderingen kontrollerar väktaren att dörrar, fönster och utrymningsvägar är låsta och larmade. De utför även till- eller frånslag av inbrottslarm och behörighetskontroll av personal, besökare och bilar på området.

Hur mycket tjänar en husvärd?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en Kvartersvärd?

kvartersvärd, är fastighetsägarens ansikte utåt. Arbetsuppgifterna varierar mycket, men sammanfattningsvis kan man säga att värdens uppgift är att se till så att hyresgästerna trivs med sitt boende. Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ingår i arbetet: Röra sig ute i bostadsområdena.

Share this post