Frågor

Nar ar det omvand moms?

När är det omvänd moms?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

När ska man använda omvänd byggmoms?

Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda: Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Hur vet man om det är omvänd skattskyldighet?

Du måste veta lite om din kund och om omvänd skattskyldighet gäller eller inte. Köparen måste vara registrerad för moms och du måste ange köparens VAT-nr på fakturan. När du fakturerar utan moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet måste du ange ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan.

Vad menas med omvänd moms?

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skattskyldig för momsen. Det innebär att du som säljare inte ska ta ut någon moms på fakturan. På fakturan ska du ange köparens momsregistreringsnummer och en hänvisning till varför du inte har tagit ut någon moms.

Hur bokför man faktura med omvänd moms?

Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 44 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Är det omvänd moms på material?

Ska jag använda omvänd skattskyldighet när jag säljer byggmaterial? Den omvända skattskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. I en byggtjänst ingår i de flesta fall material. Om omvänd skattskyldighet gäller för byggtjänsten gäller det för hela försäljningen, inklusive materialet.

När används 20% moms?

Den normala skattesatsen är 25 procent. Den tas ut på merparten av all skattepliktig omsättning av varor och tjänster samt på unionsinterna inköp och import av varor. Vid en skattesats på 25 procent utgör momsen 20 procent av priset inklusive moms.

Share this post