Trendig

Hur mycket kostar skatten pa en A traktor?

Hur mycket kostar skatten på en A traktor?

Veckoskatten utgör 30 kronor, om traktorns tjänstevikt ej överstiger 1600 kilogram, 50 kronor, om tjänstevikten överstiger 1 600 men ej 3 000 kilogram, samt 80 kronor, om tjänstevikten överstiger 3 000 kilogram.

Vad är debiterad fordonsskatt inklusive avgifter?

Vid ordinarie debitering är det den som är registrerad som ägare vid ingången av den månad då skatten ska betalas (betalningsmånaden) som är skattskyldig. Om ett fordon övergår till en annan ägare den första dagen i betalningsmånaden, eller senare, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång.

Är det skatt på en A-traktor?

Traktorer som är ombyggda bilar (s.k. epa- eller A-traktorer) tillhör skatteklass I (2 kap. 16 § 4 VSL).

Är det skatt på traktor?

Fordon som inte är skattepliktiga traktorer klass II (jordbrukstraktorer) tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda. motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg. räddnings- och brandfordon, efter ansökan.

Vad betyder debiterad avgift?

Om skatten inte betalas Om skatten betalas för sent, tas en dröjsmålsavgift ut. Avgiften tas ut för varje enskilt fordon med en viss procentsats på det belopp som betalats för sent. Procentsatsen ökar för varje månadsskifte så länge skatten inte betalats.

What is the EPA Reg No of a product?

The EPA Reg. No. of a product can be more useful than its brand name for identifying the EPA-registered product. Alternative brand names have the same EPA Reg. No. as the primary product. The EPA Reg. No. of a product for primary registrants consists of two sets of numbers separated by a hyphen (for example, EPA Reg. No. 12345-12).

How do I become an EPA special agent?

Video – EPA Special Agents: Trained to Fight Environmental Crime Applicants for the position of EPA CID Special Agent must be a United States citizen, between the ages of 21 and 37 years old, and in excellent physical condition.

How do I register a company with EPA?

The registrant must submit a signed letter on company letterhead to request a company number and establish an official address with EPA as described in the Agency’s guidance “ How to Obtain a Company Number and Register an Official Address .” EPA will direct all future correspondence to the official address.

What is the EPA Reg No for alternative brand names?

Alternative brand names have the same EPA Reg. No. as the primary product. The EPA Reg. No. of a product for primary registrants consists of two sets of numbers separated by a hyphen (for example, EPA Reg. No. 12345-12).

Share this post