Frågor

Nar raknas en bil som ny?

När räknas en bil som ny?

En ny bil är en bil som vid säljtillfället är av senast marknadsförda utförande, (det vill säga det ska inte finnas någon nyare version/modellbeteckning på marknaden), inte är tillverkad mer än tolv månader före leveransen eller ej är tagen i trafik och ej har påbörjade garantitider.

Vad är årsmodell?

Det är viktigt att skilja på modellår och tillverkningsår. Tillverkningsår är det år bilen är tillverkad och det år som anges i bilens registreringsbevis. Modellåret beskriver vilken modell och design som bilen har. Det är vanligt att en bil som tillverkas efter 1 juli ett visst år, räknas som nästkommande års modell.

När räknas en bil som gammal?

Normalt avses numera bilar som är äldre än 30 år, men historiskt sett har denna regel gällt för fordon som är äldre än 20 år. Trafikverkets definition för veteranfordon är bilar som är 30 år eller äldre.

Hur ser man vilken årsmodell?

Man skiljer numer på modellår och årsmodell. Biltillverkarna kommer ofta med nytt modellår redan i juli-augusti året innan, medans årsmodell är det datum då bilen är tillverkad. Så bilen i ditt exempel är av årsmodell 2009 men av modellår 2010. Säljaren har alltså rätt, det är en 2010a.

Vad betyder datum i trafik?

Sammanfattning Det viktigaste datumet för en bilköpare är när bilen registrerades i trafik. Det är då nybilsgarantin börjar gälla. Tillverkningsåret berättar när bilen faktiskt tillverkades. Modellåret är biltillverkarens sätt att berätta vilken ”årgång” bilen har.

Vad innebär förlängd garanti?

Företaget Svensk Fordonsgaranti erbjuder bilägare förlängd garanti efter det att bilens fabriksgaranti har gått ut. Företaget hävdar att bilägarna står utan skydd om de avstår från att teckna ny fordonsgaranti och därmed själva måste stå för kostnaderna vid maskinskador och fabriksfel.

Share this post