Frågor

Vad ar LBD?

Vad är LBD?

Lewykroppsdemens, ibland kallad Lewy Body demens, beskrevs i slutet av 1980-talet. Forskare fann då små proteinansamlingar i obducerade hjärnor från patienter med demens. Ansamlingarna var kända sedan tidigare under namnet Lewykroppar som är typiska för Parkinsons sjukdom.

Hur länge lever man med LBD?

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens och deras närstående var tidigare ett helt outforskat område. Min forskning visar att deras livskvalitet är betydligt sämre än vid Alzheimers sjukdom. Livskvaliteten är bättre hos dem som bor med sina närstående än hos dem som bor själva eller på särskilt boende.

Vad orsakar Lewy body demens?

Orsaker till Lewy body demens Sjukdomen beror på att det har bildats Lewy bodies eller lewykroppar, små runda inkapslingar av proteinet alfasynuklein. De hittades först i hjärnan, men senare forskning kunde visa att de inte bara finns i hjärnan, utan kan finnas i hela nervsystemet, som då blir påverkat och skadat.

Vilka symtom stämmer överens med Lewy body demens?

Lewy-Body demens

  • Kognitiva (ofta visuospatiala) symtom, minnet kan vara välbevarat initialt.
  • Parkinsonism.
  • Synhallucinos.
  • Fluktuerande vakenhet och uppmärksamhet, dagtrötthet.
  • Störd REM-sömn, autonom dysfunktion, blodtrycksfall.
  • Neuroleptikakänslighet.

Kan man dö av Lewy body demens?

Det kommer nu en studie som visar att dessa patienter har en ökad risk att dö om de bara fått dessa läkemedel en enda gång i livet, berättar Elisabet Londos. Elisabet Londos, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.

Är Lewy body demens ärftligt?

minnessjukdom som bryter ut i 50–80 års åldern. Sitt namn har den fått av Lewy delar, som består av små korn i nervcellerna, vilka i denna sjuk- dom samlas i området runt hjärnbar- ken. Orsaken till att sjukdomen bryter ut känner man inte till. Den verkar inte vara speciellt ärftlig.

Är demens en dödlig sjukdom?

Demens är en dödlig sjukdom och palliativ behandling är oftast det vården kan och bör erbjuda enligt Jonas Bergström, geriatriker Palliativt Centrum på Stockholms sjukhem, som föreläste om palliation under Update Geriatrik.

Vad händer efter en demensdiagnos?

Idag ansvarar landstingen för utredning och diagnos av personer med misstänkt demenssjukdom och för behandling och uppföljning när diagnosen satts. Hur landstingens vård är organiserad varierar i landet. Ibland ansvarar specialistvården för utredning och behandling. I andra områden är det primärvården.

Share this post