Ny

Vad ar TT Spektra?

Vad är TT Spektra?

Tidningarnas Telegrambyrå upphör som varumärke 28 augusti, 2013 | TT Spektra, Scanpix, Svenska Grafikbyrån och Tidningarnas Telegrambyrå försvinner som varumärken och det nya gemensamma namnet blir TT Nyhetsbyrån.

Vad gör en nyhetsbyrå?

Nyhetsbyrå är ett företag som förmedlar nyheter samt i flera fall även bilder till massmedierna (press, radio, TV). De första nyhetsbyråerna förmedlade företrädesvis nyheter om internationell ekonomi till företag. Världens äldsta nyhetsbyrå, Agence Havas, startade i Paris 1835 och använde sig från början av brevduvor.

Vad är via TT?

Använd Via TT – Sveriges nya plattform för digital PR och marknadsföring – för att planera, skapa, distribuera och dokumentera effekten av dina pressmeddelanden. Skapa dina pressmeddelanden med hjälp av vårt lättanvända publiceringsverktyg och sätt ihop dynamiska pressmeddelanden med text, bilder, grafik och dokument.

Var kommer följande nyhetsbyråer från Reuter TT FLP och AP?

Amerikanska Associated Press (AP) grundades 1849 i New York. Idag är AP, AFP och Reuters de ledande nyhetsbyråerna i världen, även kallat de tre jättarna14. Strax efter de tre stora startade tyska Wolff. Svenska telegrambyrån startade 1867 som en filial till Wolff-byrån i Berlin.

Är TT trovärdig?

Trovärdigt, korrekt och snabbt Trovärdighet är TT Nyhetsbyråns främsta adelsmärke. Allt material är källgranskat enligt journalismens orubbliga grundprinciper. Över hundra journalister arbetar hos oss. Dygnet runt och året om.

Vad heter Sveriges nyhetsbyrå?

TT Nyhetsbyrån – Sveriges nationella nyhetsbyrå sedan 1921 – Nyheter – bild.

Vilka länder har de största nyhetsbyråerna?

De tre största nyhetsbyråerna i världen är:

  • AP (Associated Press), USA. Har 3700 anställda och har kontor på över 300 platser (inte i så många länder!)
  • Reuters, Storbritannien. Huvudkontor i London.
  • AFP (Agence France-Presse), Frankrike. Huvudkontor i Paris men har cirka 2000 medarbetare i 165 länder.

Vilken är Sveriges största nyhetsbyrå?

TT – Sveriges största nyhetsbyrå fyller 90 år.

Vilka jobbar på TT?

Vi är cirka 200 anställda och 150 av oss arbetar med nyhetsproduktion som journalister, fotografer, nyhetstecknare med mera. Vårt huvudkontor ligger vid Slussen i Stockholm, men vi har även kontor i Malmö, Göteborg, Bryssel och Sydney. Vd och chefredaktör för TT Nyhetsbyrån är Per-Anders Broberg.

Vilka nyhetsbyråer dominerar?

Bonnier äger cirka 40%, Schibsted cirka 40% och NTM cirka 20%. TT var fram till 1999 ett kooperativ där de svenska medierna både var ägare och kunder till nyhetsbyrån.

Är TT trovärdigt?

Trovärdighet är TT Nyhetsbyråns främsta adelsmärke. I en tid då tempot har skruvats upp i nyhetsproduktionen är vår trovärdighet vår främsta valuta. Med TT Nyhetsbyråns nyhetsbevakning är du trygg med att allt vårt material är källgranskat enligt journalismens orubbliga grundprinciper.

Hur referera till TT?

8.1. Vid publicering av bild ska fotografens namn, leverantörens namn och TT alltid uppges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Exempel: Jonas Ekströmer/TT eller Prakash Singh/AFP/TT.

Vad betyder förkortning TT?

TT kan syfta på: TT – en nationell nyhetsbyrå i Sverige, se TT Nyhetsbyrån. TT – en astronomisk tidsskala, se Terrest Tid. TT – ett datorspel, se Transport Tycoon.

Hur fungerar TT?

Vår oberoende nyhetsförmedling såg sitt ljus under namnet Tidningarnas Telegrambyrå år 1921. I dag heter vi TT Nyhetsbyrån och vi gör nyheter som läses av nästan hela Sverige. Vi skriver, fotograferar, ritar infografik, nyhetsbevakar, direktrapporterar och livesänder från alla viktiga händelser, dygnet runt.

Vad sysslar en nyhetsbyrå med?

Hur böjer man förkortning?

Vid initialförkortningar som läses bokstav för bokstav sätter man kolon före genitivändelsen: EU:s, vd:s (alltså inte EUs som många skriver – färre skriver vds ). När initialförkortningen skrivs som ett utläsbart ord behandlar du den också som ett vanligt ord och sätter inte ut kolon: Ikeas, Natos.

Hur böjer man förkortningen USA?

BÖJDA FÖRKORTNINGAR Bestämd form av initialförkortning skrivs med kolon före ändelsen: tv:n, vd:n. Efter siffra används också kolon: DC10:an. Samma sak gäller vid genitivändelse till förkortningar som uttalas bokstav för bokstav: FN:s, USA:s, SKF:s. Undvik bestämd form på Europavägar (skriv E6 och inte E6:an).

8.1. Vid publicering av bild ska fotografens namn, leverantörens namn och TT alltid uppges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Exempel: Jonas Ekströmer/TT eller Prakash Singh/AFP/TT. 8.2.

Vem står bakom TT?

TT Nyhetsbyrån ägs i dag av de stora mediehusen. Bonnier äger cirka 40%, Schibsted cirka 40% och NTM cirka 20%. TT var fram till 1999 ett kooperativ där de svenska medierna både var ägare och kunder till nyhetsbyrån.

Share this post