Ny

Vad far man Premiekomp?

Vad får man Premiekomp?

Premiekompensation – ett annat lönetillägg Bland annat premiekompensation, som innebär att den anställde får en summa för varje arbetad timme. Beloppet varierar beroende på antal år i yrket.

Vad tjänar man på Securitas?

Grundlönen efter sex månaders anställning (100%) ligger på 23 781 kronor (ex. ob-tillägg) före skatt. Efter 15 månaders anställning ska anställningen inplaceras i någon av de lönegrupper som finns beroende på var man arbetar med och där spannet ligger mellan 27 720–29 288 kronor.

https://www.youtube.com/watch?v=8FzRybaZMws

Vad menas med Löneperiod?

Löneperioden är den period som den utbetalda lönen härrör till. Lönen beräknas utifrån en bestämd tidsperiod och beräkningen av själva lönen kan utgå från regler i gällande kollektivavtal, lager eller företagets egna regler.

När kommer lönen om 27 är en söndag?

Du får din lön den 25:e varje månad, med vissa undantag: När den 25:e infaller på en lördag görs utbetalningen den 24:e (på fredagen). När den 25:e infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26:e (på måndagen).

Vilka får lön den 27?

Varför har vi kommunalare inte samma löneutbetalningsdag som statsanställda? De senare får generellt ut lönen den 25:e i månaden medan vi kommunalare får vår lön den 27:e.

Vilka dagar räknas in i en lön?

En dagslön räknas ut genom att ta månadslönen gånger 12 delat i 365. Denna beräkning brukar arbetsgivare utan kollektivavtal tillämpa.

Kan man ta bort Ansvarstillägg?

Lönetillägg ska fastställas för medarbetare med utökat ansvar. Har alla medarbetare samma ansvar utgår inget lönetillägg. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och kan göra sådana ändringar. Men innan arbetsgivaren gör denna förändring med ditt tillägg ska det förhandlas med Handels.

Vilket datum ska lönen betalas ut?

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.

Vilka får lön 25?

Din lön betalas ut den 25:e varje månad, med undantag för vissa dagar som du ser i tabellen. Om den 25:e är en lördag får du lön på fredagen, om det är en söndag får du lön på måndagen efteråt.

Share this post