Populära

Vad star forkortningen SISU for?

Vad står förkortningen SISU för?

Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund[redigera | redigera wikitext] Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna grundades 1985 och är ett studieförbund som erbjuder idrottens föreningar och förbund utbildning och utveckling på ett lättillgängligt sätt. SISU Idrottsutbildarna finns i hela Sverige.

Vad menas med en värdegrund?

Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

Vad står RF-SISU för?

RF-SISU distrikten utgör Riksidrottsförbundets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja Specialidrottsförbunden (SF) regionalt och lokalt.

Vad är Sisu utbildning?

Vad är SISU Idrottsutbildarna? SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling. SISU jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet.

RF-SISU distriktens uppdrag och roll (Folkbildning) SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottens studie- och utbildningsorganisation och ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning.

Hur finansieras Sisu?

SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund.

Vad kan RF göra?

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Vad innebär Step modellen?

Utgå och försök att anpassa utifrån STEP-modellen. Du kan till exempel använda den övningen som du själv fick testa på under Utbildarutbildningen. Grupperna söker upp en annan grupp och leder varandra i sin valda övning (15 min per grupp) Alltså sker två separata gruppövningar samtidigt. Sen byter de efter 15 min.

Vad betyder Sisu idrott?

Vad är idrottskonsulent?

Som idrottskonsulent arbetar du med föreningsutveckling och att marknadsföra, planera och starta utbildningsverksamhet i och tillsammans med de idrottsföreningar som finns i Värmland. Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet. Kvälls- och helgarbete är relativt omfattande.

Vad innebär idrottsrörelsen?

Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Idrotten inom idrottsrörelsen ger inte bara fysisk aktivitet och därmed fysisk utveckling. I det sammanhang som idrott bedrivs, tillsammans med andra, erbjuds också en gemenskap som i sin tur bidrar till stora mått av psykisk, social och kulturell utveckling.

Hur mycket tjänar en Idrottskonsulent?

32 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur blir man Idrottskonsulent?

Idrottskonsulenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Ofta har de någon form av eftergymnasial utbildning, företrädesvis på högskolenivå eller med idrottsinriktning, t ex Coaching och Sport Managementprogrammet, vilket rekommenderas. Grundläggande utbildning finns bl a på gymnasieskolans Barn- och fritidsprogrammet.

När startade idrottsrörelsen?

I slutet av 1800-talet hade den nått Sverige och nu började det bildas idrottsföreningar runt om i landet, framför allt i storstäderna. 1903 bildades Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund, numera Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Share this post