Ny

Vad star AT och ST for?

Vad står AT och ST för?

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att få läkarlegitimation och för att göra specialiseringstjänstgöring, ST. Specialiseringstjänstgöring, ST, är den vidareutbildning som legitimerade läkare genomför för att uppnå specialistkompetens.

Hur svårt är det att få AT?

Enligt Läkarförbundet är det i praktiken svårt att få en ny chans att göra AT om man misslyckats en gång, även om det är möjligt. – Men det är inte kört bara för att man inte får läkarlegitimation.

När gör man at?

Efter att med godkänt resultat gått igenom läkarprogrammet, behöver du göra en AT-tjänstgöring. AT-tjänst är mellan 18 till 24 månader. Därefter ansöker du om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Hur blir man stafettläkare?

Vi har uppdrag för läkare inom alla specialiteter och det finns behov för både längre och kortare perioder. Vill du veta mer om att jobba som läkare på hyruppdrag ska du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig och berättar mer om dina möjligheter. Vi skräddarsyr gärna uppdrag efter dina önskemål.

Är det svårt att få AT tjänst?

År 2008 då SYLF började mäta tiden mellan läkarexamen och påbörjad AT var väntetiden i genomsnitt ca 7 månader. Under de senaste tio åren har väntetiden alltså ökat med nästan 50 procent. Det finns stora regionala skillnader i väntetid för AT-tjänst mellan de olika landstingen/regionerna.

När öppnar at ansökan?

Ansökningsperioden för AT är vecka 9 och 38. Ansökningen sker via formulär på landstingen/regionernas hemsidor. AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och landsting/regioner. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera.

När öppnar at ansökan 2021?

Ansök här senast 23 februari. Forskar-AT – för dig som vill kombinera din AT med forskning. Ansök här senast 21 februari. Visste du att Södersjukhuset klättrade mest av Sveriges sjukhus i SYLF:s årliga AT-rankning 2021, från plats 57 till 15!

Vad menas med at?

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Måste man specialisera sig som läkare?

För att bli specialistläkare behöver du genomföra en specialiseringstjänstgöring (ST). De som har gjort eller kommer att göra en svensk allmäntjänstgöring (AT) för att erhålla läkarlegitimation kan därefter påbörja en ST inom någon av de 63 specialiteterna som finns.

Vad är ST och AT-läkare?

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST). Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver.

Vad kommer efter ST läkare?

ST-tjänstgöring står för specialiseringstjänstgöring och är en tjänst man har för att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd har man möjlighet att söka en ST-tjänst. Överläkare är en tjänstetitel för en tjänst som innebär ett ledningsansvar.

Share this post