Rekommendationer

Ar Libyen en demokrati?

Är Libyen en demokrati?

Libyen präglas av interna väpnande konflikter och instabilitet alltsedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades i revolutionen 2011. År 2014 genomfördes ett demokratiskt val och en temporär konstitutionell deklaration antogs som garanterar civila och politiska rättigheter.

Vad är Libyens befolkning?

Med en areal omfattande nästan 1,8 miljoner kvadratkilometer, varav 90 procent är öken, är Libyen Afrikas fjärde största land till ytan och det sextonde största i världen. Huvudstaden Tripoli hyser 1,7 miljoner av Libyens 5,7 miljoner invånare. De tre traditionella delarna av landet är Tripolitanien, Fezzanöknen och Cyrenaika.

Vad är Libyen i Nordafrika?

Libyen ( arabiska: ليبيا Lībiyā ), formellt Staten Libyen ( arabiska: دولة ليبيا Dawlat Lībiyā) är en stat i Nordafrika. Libyen är beläget mellan Egypten i öst, Sudan i sydost, Tchad och Niger i syd, Algeriet och Tunisien i väst och Medelhavet i norr med ön Malta som närmaste land.

Hur många kommuner fanns i Libyen?

Libyen var senare indelat i flera guvernement ( muhafazat) innan det istället uppdelades på 25 kommuner ( baladiyat ). 2004 indelades Libyen i trettiotvå sha’biyah. 2007 omorganiserades dessa till tjugotvå; Al Butnan, Darnah, Al Jabal al Akhdar, Al Marj, Benghazi, Al Wahat, Al Kufrah, Surt.

Hur många är Libyens invånare i Libyen?

Huvudstaden Tripoli hyser 1,7 miljoner av Libyens 5,7 miljoner invånare. De tre traditionella delarna av landet är Tripolitanien, Fezzanöknen och Cyrenaika. Libyska arabrepubliken som bildades 1969 leddes av överste Muammar al-Gaddafi till 2011.

Hur är det i Libyen?

Säkerhetsläget i Libyen är komplicerat. De senaste årens konflikt i landet har resulterat en stor närvaro av beväpnade miliser runtom i Libyen. Svenska medborgare uppmanas att göra en egen säkerhetsbedömning kring möjliga utresealternativ och noga följa händelseutvecklingen via lokala kontakter och säkerhetsbolag.

Hur är klimatet i Libyen?

Större delen av Libyen har ökenklimat och nästan ingen nederbörd alls. Klimatet i kustområdet kännetecknas av kraftiga växlingar i såväl temperatur som luftfuktighet. De cirka 400 mm regn som faller årligen i regionen Tripolitanien i nordväst kommer i många fall som häftiga skyfall.

När ligger Libyen i Afrika?

Libyen är beläget mellan Egypten i öst, Sudan i sydost, Tchad och Niger i syd, Algeriet och Tunisien i väst och Medelhavet i norr med ön Malta som närmaste land. Med en areal omfattande nästan 1,8 miljoner kvadratkilometer, varav 90 procent är öken, är Libyen Afrikas fjärde största land till ytan och det sextonde största i världen.

Share this post