Populära

Vad ar lagsta lonen for underskoterska?

Vad är lägsta lönen för undersköterska?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vad är timlönen för en undersköterska?

Undersköterskor inom hemtjänsten tjänar cirka 27 000 till 28 000 kronor per månad, och timlönen motsvarar omkring 140 till 160 kronor.

Hur blir man rättsmedicinare?

För att bli specialist i rättsmedicin måste du som läkare genomgå en ST-utbildning under handledning under minst 5 år efter legitimation. Man kan inte bli läkare på något annat sätt än genom att läsa läkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år lång.

Hur mycket tjänar en specialläkare?

Vad är snittlönen för en läkare? Enligt de uppgifter som Bemlo har inhämtat så är snittlönen för en nyexaminerad läkare 34 700 kronor år 2022 . Snittlönen för en legitimerad läkare är 42 000 kronor och för en specialistläkare är snittlönen 78 700 kronor.

Hur mycket är grundlönen för en undersköterska?

Undersköterskor som jobbar inom kommunerna har en medianlön på 26 500 kronor. Av dessa har de 10% bäst betalda en lön på 29 000 kronor. En undersköterska som jobbar inom regionerna har en snittlön på 26 500 där de bäst betalda har en lön på 29 600 kronor.

Hur blir man rättsmedicinsk assistent?

Specialistutbildning (ST-utbildning) för läkare Rättsmedicinalverket bedriver också kvalificerad yrkesutbildning. Den svenska specialistutbildningen för läkare inom rättsmedicin, vilken tar cirka fem år, sker till största delen inom verket. Specialistutbildningen för läkare inom rättspsykiatri tar två och ett halvt år.

Hur mycket tjänar en cancerläkare?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Share this post