Populära

Vad ar mentala forestallningar?

Vad är mentala föreställningar?

Visualisering (mentala föreställningar) är en mental teknik som de flesta elitidrottare använder sig av. Visualisering innebär att du skapar eller återskapar erfarenheter med hjälp av dina sinnen. Innan en match eller tävling har du säkert föreställt dig att du agerar på det sätt du vill agera.

Varför visualisering?

Varför visualisering? Genom att visualisera och åskådliggöra komplexa, flerdimensionella sammanhang kan vi skapa gemensam förståelse för behov, förändringar eller visioner och underlätta att de faktiskt genomförs.

Hur tränar man det mentala?

5 steg att börja träna sin mentala styrka

 1. Lär dig andas rätt.
 2. Bli medveten om ”vad du säger till sig själv” när något är jobbigt eller motigt.
 3. Bli överdrivet positiv under en period.
 4. Träna på att förhålla dig till tid. Bryt ner tiden i små delar.
 5. Bli bekväm med det obekväma.

Vad är mentalt fokus?

Mental tuffhet är förmågan att fokusera på uppgiften, oavsett vad som händer inom och runtomkring dig. För att lyckas med det måste du träna och stärka din MindPower. Du behöver också acceptera dig själv för den du är och acceptera intentionen att prestera på toppen av din förmåga.

Hur tränar man mental styrka?

Hur blir jag mentalt stark?

Vill du vara mentalt stark tänk/gör så här:

 1. Ta ansvar för ditt agerande och dina resultat!
 2. Behåll din kraft!
 3. Välkomna förändringar och utmaningar!
 4. Slösa inte energi på saker du inte kan kontrollera!
 5. Sluta att tillfredsställa andras behov!
 6. Våga ta kalkylerade risker!
 7. Lev i nuet och i framtiden!

Hur bygger man upp ett starkt psyke?

Hur blir man mentalt stabil?

Vad är prestationsförmåga?

Enligt ordboken betyder prestera: åstadkomma något önskvärt, ofta trots svårigheter. Ordet kom till svenska språket redan på 1700-talet (från franskan) med samma betydelse som det har än idag. Det kan härledas till latinets prestare som betyder: ansvara för, uträtta, fullgöra, skapa.

Share this post