Rekommendationer

Hur fungerar Oct?

Hur fungerar Oct?

OCT (Optical Coherence Tomography) är en typ av scanning som fungerar på samma sätt som ultraljud. Vid en OCT scanning tar man med hjälp av ljus en tvärsnittsbild av ögat och kan därigenom kartlägga ögats bakre del samt näthinnans tjocklek. OCT kan också användas för att avbilda hornhinnan.

Hur går Ögonbottenfotografering till?

Så går undersökningen till Ögonbottenfotografering innebär att flera bilder tas på ögonbotten genom pupillen. Ibland får du ögondroppar som vidgar pupillen. Vid undersökningen sitter du vanligen i ett mörklagt rum och tittar in i ögonbottenkameran. Undersökningen är oftast klar inom femton minuter.

Vad är en Tvärsnittsbild?

Med hjälp av optisk koherenstomografi (OCT= Optical Coherence Tomography) undersöker man de olika skikten i ögats uppbyggnad. Infraröd bild och tvärsnittsbild (OCT-snitt) av den centrala delen av näthinnan, dvs. gula fläcken, på vänster öga i friskt tillstånd.

Vad är OCT Papill?

En OCT-undersökning ger svar på om det finns sjukliga förändringar i näthinnan, som till exempel svullnad i gula fläcken, hål i näthinnan eller skador på synnerven.

Vad är en OCT-undersökning?

Vid en OCT-undersökning tar ögonläkaren en bild av näthinnan med hjälp av ett ögonmikroskop som är kopplat till en dator. Undersökningen används bland annat för att upptäcka och följa förändringar i gula fläcken och ögats blodkärl.

What is a B-scan and why do I need one?

The B-scan helps your doctor see the space behind the eye. Cataracts and other conditions make it difficult to see the back of the eye. The B-scan also helps in the diagnosis of tumors, retinal detachment, and other conditions. During a B-scan, you’ll be sitting with your eyes closed. Your eye doctor will put a gel on your eyelids.

What is B-scan ultrasonography used for?

B-scan ultrasonography is an important adjuvant for the clinical assessment of various ocular and orbital diseases.

What does a B-scan of the eye show?

The B-scan will give your doctor structural information about your eye. If results are abnormal, your doctor will need to determine the cause. Some conditions that might be revealed by the B-scan include: cancer of the retina, under the retina, or in other parts of the eye

What is a B scan for cataract surgery?

The B-scan allows the doctor to see the structures in the back of your eye. The combined procedure (A and B scans) will take 15 to 30 minutes to complete. The A-scan measures the eye. This helps determine the correct lens implant for cataract surgery.

Hur lång tid tar Ögonbottenfotografering?

När pupillerna är tillräckligt stora, fotograferas dina ögon med en ögonbottenkamera. Pupillerna är stora under ett par timmar och i vissa fall ända till nästa dag. Du får tillfällig dimsyn och ökad ljuskänslighet, så du bör undvika bilkörning.

Share this post