Rekommendationer

Vem kan utfarda levnadsintyg?

Vem kan utfärda levnadsintyg?

Lämna levnadsintyg. Du som är bosatt utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. Enklast gör du det på webben. Informationen i levnadsintyget behöver vi för att kunna säkerställa att du får den ersättning du har rätt till.

Kan jag få pension från två länder?

Du som bott och arbetat inom EU eller EES Har du tidigare bott eller arbetat i ett land inom EU eller i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, hjälper Pensionsmyndigheten dig att ansöka om pension från det land du varit i. Om du ansöker via webben måste du kunna besvara frågorna: om och när du vill ha din pension.

Har jag rätt till pension om jag bor utomlands?

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett vart du flyttar. Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. Barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till eftersom de också är inkomstgrundade pensioner.

Vem har rätt till pension i Sverige?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Hur får man Pensionärsintyg?

Ditt pensionärsintyg Du loggar in med din e-legitimation. Har du inte e-legitimation? Det tar tre-fyra arbetsdagar innan du får pappersintyget till din brevlåda.

Kan man få pension från både Norge och Sverige?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år.

Får invandrare pension i Sverige?

Om du varit bosatt i ditt tidigare hemland och inte varit bosatt i annat land än Sverige innan du kom hit, kan du få full garantipension. Har du inte varit bosatt enbart i ditt hemland och Sverige kan försäkringstiden bli lägre beroende på hur länge du vistats i de andra länderna.

Hur länge kan man bo utomlands som pensionär?

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Share this post