Trendig

Vad hander efter uppsagning?

Vad händer efter uppsägning?

Rätt till återanställning Har du sagt upp personal på grund av arbetsbrist är du skyldig att erbjuda nytt arbete om företaget behöver nyanställa. Det kallas återanställningsrätt, eller företrädesrätt, och gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt.

Kan man be att bli uppsagd?

Enligt lagen får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Det finns två definitioner av saklig grund: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Men om du missköter dig grovt kan du även bli avskedad.

Hur länge får man lön efter uppsägning?

En anställd som blir uppsagd har generellt sett rätt till lön under hela uppsägningstiden. Den anställde måste dock stå till förfogande. Eventuell inkomst från annan arbetsgivare under uppsägningstiden ska dras av lönen. Ifall arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan särskilda regler gälla.

Har du frågor innan du blir uppsagd?

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling . Om du har frågor i samband med en uppsägning är du välkommen att kontakta Unionen för att få råd och stöd. Du har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked.

Kan du varsla om uppsägning?

Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp. Om du blir uppsagd och din arbetsgivare har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Gör därför en anmälan tillsammans med arbetsgivaren till det trygghetsråd som gäller dig.

Vad är varselskyldighet i samband med uppsägningar?

I samband med att det kan bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en arbetsgivare, hör man ofta talas om varsel. Den varselskyldighet som finns är dock att varsla (informera) Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning , förutsatt att minst fem anställda berörs. Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp.

Vem är skyldig att förhandla med unionen?

Om Unionen har kollektivavtal med arbetsgivaren är denne skyldig att förhandla med Unionen. Om en arbetsgivare helt saknar kollektivavtal är arbetsgivaren ändå enligt 13 § MBL skyldig att förhandla i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller övergång av verksamhet.

Hur säger man upp sig Kommunal?

Om du vill avsluta medlemskapet i Kommunal, ber vi dig ringa Kommunals medlemscenter på nummer 010-442 70 00 (knappval 3). I ett samtal kan vi vara säkra på att ge dig viktig information om dina Folksam-försäkringar och se till att du får rätt uppsägningstid och utträdesorsak.

Kan man avtala bort rätten till återanställning?

Huvudregeln är att det inte går att avtala bort företrädesrätten utan att du har godkänt det. Arbetsdomstolen har underkänt lokala kollektivavtal som avtalat bort företrädesrätten helt. Om facket skulle kunna avtala bort rätten mot att du får pengar eller annan kompensation, är inte prövat i domstol.

Har du frågor om uppsägning?

Om du har frågor i samband med en uppsägning är du välkommen att kontakta Unionen för att få råd och stöd. Du har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked. Vid uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Hur länge gäller uppsägningstid för en anställd?

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Share this post