Trendig

Hur delas utslappsratter ut?

Hur delas utsläppsrätter ut?

Två metoder att fördela utsläppsrätter – auktion och fri tilldelning. EU har två grundläggande metoder att fördela utsläppsrätter. Grundregeln är att låta företag köpa utsläppsrätter (så kallad auktion). EU delar också ut utsläppsrätter gratis (så kallad fri tilldelning).

Hur många utsläppsrätter?

Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar cirka 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU. Det motsvarar cirka 45 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom unionen.

Hur skapas utsläppsrätter?

Tak för utsläpp inom EU Varje utsläppsrätt ger rätten att släppa ut ett ton koldioxid eller motsvarande mängd av vissa andra växthusgaser. Företagen kan få utsläppsrätter antingen genom gratis tilldelning eller genom att köpa dem på en auktion. Taket sänks successivt för på så vis minska utsläppen.

Hur mycket koldioxid får ett företag släppa ut?

Handelssystemet bygger på att ett tak sätts för hur mycket företagen inom EU får släppa ut totalt. För 2021 har till exempel EU bestämt att max 1,5 miljarder ton koldioxid får släppas ut för att klimatmålen ska kunna nås.

Vem får utsläppsrätter?

En utsläppsrätt är rätten att släppa ut ett ton koldioxid. Rätten gäller de företag som ingår i EU:s system för utsläppsrätter, runt 770 svenska företag inom el, industri och transport. Totalt, inom hela EU, står de företag som är med i systemet för 40 % av EU:s koldioxidutsläpp.

Vad innebär systemet med utsläppsrätter?

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. EU:s utsläppshandel inleddes år 2005.

Vem kom på utsläppsrätter?

Bakgrunden var Kyotoprotokollet från 1997 där staterna förpliktigade sig att minska koldioxidutsläppen. EU beslutade sig för att föra vidare en del av dessa förpliktelser till den privata sektorn genom att införa ett så kallat ”cap and trade”-system för handel med utsläppsrätter.

Vilka får gratis utsläppsrätter?

Bland de största mottagarna med över 100 000 ton finns producenter som Fortum, EON och Vattenfall, kommunala bolag som Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Göteborgs energi samt industrier som SSAB, Boliden AB, Kubikenborg aluminium AB och kemiföretaget Borealis AB.

När infördes utsläppsrätter?

Sedan systemet infördes 2005 har utsläppen av koldioxid minskat med 30 procent – men det har nästan uteslutande skett inom kraftsektorn. Handeln med utsläppsrätter gör helt enkelt att utsläppen minskar där det är mest kostnadseffektivt att minska.

Share this post