Trendig

Hur svart ar det att bli gravid med PCOS?

Hur svårt är det att bli gravid med PCOS?

Du som har PCOS har lättare än andra att bli gravid genom provrörsbefruktning, IVF. Den som har PCOS har också fler ägg än andra, vilket innebär att det ofta är möjligt att få barn högre upp i åldern. Du kommer vanligen i klimakteriet något senare.

Hur vet du om du har PCOS?

Symtom på PCOS bör utredas med hormonprover och ultraljud av äggstockarna. Gles eller utebliven menstruation, infertilitet, hirsutism och akne är symtom som inger misstanke om PCOS. Polycystiska ovarier som påvisas med ultraljud innebär äggstockar med många äggblåsor och är ett fynd som ofta förekommer vid PCOS.

När upptäcks PCOS?

Diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) innebär att äggstockarna är fyllda av många små cystor och att det samtidigt finns en hormonell rubbning. Det är ett tillstånd som är vanligt i fertil ålder. PCOS upptäcks ofta när du sökt hjälp på grund av svårigheter att bli gravid.

Varför ingen LH ökning?

Om du inte kunde spåra någon LH-stegring i denna cykel kan det bero på följande; – Du kanske inte hade någon LH-topp i denna cykel. Det är normalt att ägglossningen hoppar över någon gång. – Du kan ha testat för tidigt eller för sent i cykeln.

Kan man missa LH-stegring?

Ibland finns risk att man missar stegringen. När du har hittat tidpunkten för stegringen så räkna 24-36 timmar framåt för att hitta bästa tidpunkt för befruktning. Stegring den 27/7. Lägg märke till hur testlinjen blir något starkare dagen före stegringen och dagen efter.

Lättare att bli gravid genom IVF Du behöver alltså inte försöka i ett år först, som den som inte har PCOS. Du som har PCOS har lättare än andra att bli gravid genom provrörsbefruktning, IVF. Den som har PCOS har också fler ägg än andra, vilket innebär att det ofta är möjligt att få barn högre upp i åldern.

Share this post